Välkommen till Arcams information för investerare!

Arcam strävar efter att ha en öppen och tydlig kommunikation med nuvarande och potentiella aktieägare samt med media. Det är viktigt för oss att informationen som vi lämnar ger ett bra underlag för att korrekt bedöma bolaget, dess nuvarande situation och framtida möjligheter.Vi publicerar viktig information i form av pressmeddelanden. Vår informationspolicy innebär att vi offentliggör order på maskinsystem samt i övrigt viktiga händelser som kan påverka värderingen av bolaget. Vi offentliggör också självklart händelser som vi är skyldiga att offentliggöra enligt lag eller börsavtal. Av miljöskäl skickas inga rapporter ut med brev men här finns en prenumerationstjänst där du kan anmäla dig för att via e-post få våra pressmeddelanden skickade till dig då de offentliggörs.Arcams årsstämma hålls normalt i slutet av mars eller början av april och i samband med årsstämman inbjuder vi till visning av våra produkter, teknologi och användningsområden.